Om osFondens formål

Formålet med fonden er at forestå udlodning af fondens driftsoverskud og kapital til støtte af aktiviteter med oprindelse i Frederiksværk og Vinderød sogne til gavn for menighedens liv og vækst, styrkelse af kristentroen, oplysning om kirkens liv og lære og tjeneste for mennesket (Rom 15.7)

Til opfyldelse af formålet kan fonden yde støtte til eksempelvis etablering og afholdelse af forskellige former for aktiviteter, herunder udgifter til mødevirksomhed, foredrag, koncerter, seminarer, lejrskoleophold, café, materialer og kurser. Endvidere til drift af koordinatorfunktion eller konsulent til igangsætning af aktiviteter og opsøgende arbejde, idet fonden i særlig grad ønsker at styrke fokus på børn- og unge. Herunder konfirmander samt familier. 

Oprindelse af fondens kapital

Fonden er oprettet efter at foreningen Kirkens Menighedsarbejde for Frederiksværk og Vinderød sogne i slutningen af 2014 efter 46 års virke nedlagde sig selv og herefter overlod foreningens kapital på godt 1 mio. kr. til fonden. Kapitalen stammer fra foreningens salg af Menighedshjemmet til Frederiksværk-Vinderød menighedsråd til Sognegård nogle år før foreningens nedlæggelse.