AnsøgningenFor at ansøge skal vi bruge nedenstående oplysninger:


1. Ansøgers navn og relevante data (ansvarlig person/kontaktperson m.m.)

2. Beskrivelse af det, der søges tilskud til fx. ved en aktivitet - formål, indhold, tidspunkt for afholdelse, målgruppe m.m.

3. Budget for aktiviteter specificeret i hovedpunkter. 

4. Beløb der søges om og eventuelt oplysning om medfinansiering fra anden side. 

5. Kontooplysninger som tilskud kan overføres til. 

6. Ansøgers underskrift

Ved modtagelsen af tilskud forudsættes, at tilskudsmodtager på passende vis gør opmærksom på, at tilskud er modtaget fra
nærværende fond. 

Ansøgning stiles til formanden Svend-Erik Nielsen, gerne pr. e-mail til fondes mailadresse: frederiksvaerk-menighedsfond@outlook.dk

For at lette processen kan det ofte være en fordel at tage kontakt til formanden eller en af de andre bestyrelsesmedlemmer med henblik
på en forhåndsdiaglog, inden ansøgning skrives. 

Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer fremgår af hjemmesiden under Kontakt.

Det må forventes, at der kan gå op til en måned efter modtagelse af ansøgningen, før svar kan foreligge. Såfremt der er behov for nærmere dialog om ansøgningens indhold, tages forbehold
for længere tid. En forhåndsdialog kan fremme processen. 

Efter gennemførelse af aktiviteten, vil vi blive glade for et lille skriv om og eventuelt et billede fra aktiviteten, som må lægges her på hjemmesiden.